Home > DUK > Bendri klausimai > Kas yra EGNOS?

Kas yra EGNOS?

Tai speciali GPS matavimų paklaidos mažinimo sistema. EGNOS signalai priimami iš 3-4 geostacionarinių palydovų, "kybančių" virš ATLANTO ir INDIJOS vandenynų. Šie palydovai yra fiksuotoje padėtyje žemės atžvilgiu. Signalai bus priimami automatiškai (jei tik Jūsų imtuvas turi tokią funkciją), nieko papildomai įsigyti nereikės. Svarbu tik, kad matavimų metu tų EGNOS palydovų Jums niekas neužstotų. Nes jų padėtis gan žemai, tik apie 15-20 laipsnių virš horizonto pietvakarių ir pietryčių kryptimis.